Dedektif Firmaları | Özel Dedektif - Private Detective Turkey - Özel Dedektiflik Türkiye, +90 532 250 63 51

Ataşehir Dedektif Firmaları

 

Sayın ziyaretçi İstanbul Ataşehir İlçesinde eğer Özel Dedektif arıyorsanız, Türkiye’nin en köklü ve kurumsal özel dedektiflik bürosu olan Zabata Dedektiflik hizmetinizdedir. Zabata Dedektiflik Bürosu, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bir Ltd. Şti. olup, Vergi Levhası, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazeteleri gibi resmi evrakları mevcuttur. Ataşehir Bölgesinde özel dedektif hizmetleri için 7/24 saat 0 532 250 63 51 nolu telefonu arayabilirsiniz.

 

Özel Dedektif Hizmetlerimizden Bazıları,

 • Ürün Marka-Patent Araştırma Ataşehir
 • Rehine ve Fidye Araştırma Ataşehir
 • Evlilik Öncesi Araştırma Ataşehir
 • Dolandırıcılık Olayları Araştırma Ataşehir
 • Ülke Genel Konjektör Araştırma Ataşehir
 • Türkiye de Şirket Araştırma ve Genel Analiz Ataşehir
 • Cinayet Araştırma Ataşehir
 • Kayıp Kişi Bulma Ataşehir
 • Olay Yeri İnceleme Ataşehir
 • Çalıntı Eşya Araştırma Ataşehir
 • Arsa Emlak Araştırma Ataşehir
 • Emeklilik Durum Araştırması Ataşehir
 • Sigorta Sahtecilikleri Araştırma Ataşehir
 • Sahtecilik Araştırma Ataşehir
 • Kişi Araştırma Ataşehir
 • Mal Varlığı Araştırma Ataşehir
 • Böcek Arama (Elektronik) Ataşehir
 • Hukuk Danışmanlığı Ataşehir
 • Gayrimenkul Araştırma Ataşehir
 • Fatura Doğrulama
 • V.B.

 

Nüfus: 351,046
Yüzölçümü: 25,84 km2
Mahalle: 17 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Maltepe, batısında Kadıköy, kuzeybatısında Üsküdar, kuzeyinde Ümraniye, kuzeydoğusunda Çekmeköy ve doğusunda Sancaktepe ilçelerine komşudur. İlçe 25,84 kilometrekaredir, nüfusu 351.046'dir ve sınırları dahilinde toplam 17 mahalle vardır.
5747 Sayılı, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6 Mart 2008’de TBMM’de Kabul edildi. Kanunun ‘İlçe kurulması’ başlığı altındaki 1. maddesinin 18. bendinde, Ataşehir İlçesi şöyle tanımlanıyor: “Ekli (16) sayılı listede adları yazılı mahalleler ile mahalle kısımları merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İli’nde Ataşehir İlçesi kurulmuştur.” 16 Sayılı listeyle Ataşehir’e bağlanan mahalleler şöyle sıralanıyor: Üsküdar İlçe Belediyesi’ne bağlı; 
- Fetih
- Esatpaşa
- Örnek

Kadıköy İlçe Belediyesi’ne bağlı; 
- Yenisahra
- İçerenköy
- İnönü
- Kayışdağı
- Barbaros
- Küçükbakkalköy
- Atatürk Mahallesi’nin O-4 ve E80 Karayolu’nun güneyinde kalan kısmı Ümraniye İlçe Belediyesi’ne bağlı; 
- Yeni Çamlıca
- Mustafa Kemal Mahallesi’nin O-4 Karayolu’nun güneyinde kalan kısmı
- Namık Kemal Mahallesi’nin O-4 Karayolu’nun güneyinde kalan kısmı
- Samandıra ilk kademe belediyesine bağlı Ferhatpaşa Mahallesi’nin E80 Karayolu’nun ve E80-D100 bağlantı yolunun güneyinde kalan kısmı. Ataşehir’in Tem Otoyolu’nun kuzeyinde kalan kısmı, kanunun 2. maddesine göre, Ümraniye İlçesi’ne bağlanırken, bu bölgede bulunan Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı da Ümraniye sınırlarına katıldı. Boğaziçi Köprüsü’ne giden O-4 bağlantı yolu Ataşehir İlçesi’nin kuzey sınırını oluştururken, Barbaros Mahallesi sınırlarında kalan finans merkezi onaylı arazi, bu karayolunun kuzeyinde bırakılan tek alan oldu. Kayışdağı ile E80 Otoyolu arasında kalan ve Kartal İlçesi Samandıra Belediyesi sınırlarında bulunan Ferhatpaşa Mahallesi’nin E-80 ve D-100 bağlantı yolu güneyinde kalan kısmı, Ataşehir’e bağlanırken, Ümraniye İlçe Belediyesi sınırları içindeki Mustafa Kemal Mahallesi’nin O-4 Karayolu altında kalan kısmı da (yaklaşık dörtte üçü) Ataşehir’e bağlandı. Yine, Namık Kemal Mahallesi’nin O-4’ün altında küçük bir kısmı da Ataşehir’e bağlanan bölgeler arasında.

Göztepe Libadiye Caddesi, Ataşehir’in batıdan sınırını çizerken, Üsküdar’a bağlı Fetih, Örnek ve Esatpaşa mahalleleri de Ataşehir’e bağlandı.

 

Atasehir Detective Companies
 
Dear visitor, district of Istanbul Atasehir if you are looking for a private detective, private detective agency which is Turkey's most established and institutional Zabata detective service. Zabata Detective Agency, Ltd. is a registered Istanbul Chamber of Commerce. Sti. and the Tax Board, Chamber of Commerce Certificate of Activity, official documents, such as the Trade Registry Gazettes are available. Atasehir private detective services for Region 7/24 63 51 No. 0.53225 million hours please call.
 
Some of our services private detective,
Product Brand-Patent Research Atasehir
Hostage and Ransom Research Atasehir
Pre-Marriage Research Atasehir
Fraud Events Research Atasehir
Country General Konjektor Research Atasehir
Company Research and Analysis in Turkey General Atasehir
Murder Investigation Atasehir
How to Find Lost People Atasehir
Crime Scene Investigation Atasehir
Stolen Goods Research Atasehir
Land Real Estate Research Atasehir
Retirement Case Study Atasehir
Insurance counterfeits Research Atasehir
Fraud Investigation Atasehir
People Research Atasehir
Asset Research Atasehir
Insect Call (Electronic) Atasehir
Legal Advice Atasehir
Real Estate Research Atasehir
Invoice Verification
ETC
 
Population: 351.046
Area: 25.84 km2
Neighborhood: 17 in 2008 gained the status of county. Maltepe south west, Kadıköy, Üsküdar northwest, north Umraniye, northeast and east of Çekmeköy Sancaktepe adjacent districts. District 25.84 square kilometers, population 351 046 is within the boundaries of, and there are a total of 17 neighborhoods.
No. 5747, in the municipality of Metropolitan District Law on the Establishment and Amendment of Certain Laws, March 6, 2008 Accepted in Parliament. Law 'District establishment' under the heading of 1 Article 18 paragraph, Centrum district is defined as follows: "The attached (16) to the central parts of the neighborhood with the list in neighborhoods whose names are written with the same name to be installed in a municipal district of Istanbul Province Atasehir established." 16 numbered list that connects neighborhoods Ataşehir are as follows: Uskudar District Municipality of;
- Fatah
- Esatpaşa
- Example
 
In the Municipality of Kadıköy District;
- Yenisahra
- Icerenkoy
- Inonu
- Kayışdağı
- Barbarossa
- Küçükbakkalköy
- Atatürk Quarter, south of Highway O-4 and E80 Umraniye District Municipality of rest;
- New Camlica
- The rest of Mustafa Kemal Quarter south of Highway O-4
- Namik Kemal Quarter remainder of O-4 Highway, south of
- Samandıra first-tier municipality Ferhatpaşa Quarter Highway E80 and E80-D100 connection to the rest of the way south. Atasehir TEM highway north of the rest of the law 2 According to the Ümraniye district, connecting the Umraniye the limits of the region participated in the Kadıköy Municipality Animal Shelter. Bosphorus Bridge to the northern boundary of the town of O-4 link road, creating Ataşehir, Barbaros District approved the financial center at the boundary of the land, this was the only area left to the highway north. Kayışdağı between the E80 motorway and located within the Municipality of Eagle County Samandıra Ferhatpaşa Quarter south of M-80 and D-100 connection to the rest of the way, Ataşehir connecting, Fatih Municipality County Highway O-4 in the under Mustafa Kemal Quarter the remainder (about three-quarters) Ataşehir connected. Again, a small portion under Namık Kemal Quarter 4 O-linked regions of the Ataşehir.
 
Goztepe Libadiye Street, from the west border of Atasehir draw, due to Üsküdar Fatah, the sample and connected to Ataşehir Esatpaşa neighborhoods.